Klubmodul henter siden
Generalforsamling
Generalforsamling d. 29 februar kl. 13
Hermed indkaldes foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling i Aalborg Danse Center for sæsonen 2019-2020
 
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Regnskab
4. Formandens beretning
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen
  •  Vedtægtsændringer – tilføjelse til § 7, stk. 7.6.
??.6.1 – Medlemmer under 18 år har pr. indmeldelse og ved 3 måneders aktivt medlemskab automatisk én stemme gennem forældre/værge til generalforsamlingen.”
 
b. Forslag fra medlemmer
  • Forslag fra medlemmer skal sendes til formand@ADC.dk senest d. 21 februar 2020.
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand
b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
c. Valg af suppleanter
7. Eventuelt
 
Foreningen byder på boller, kaffe og kage.
 
På vegne af bestyrelsen:
Andreas Willander Formand i Aalborg Danse Center
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
27.02.2020
Tidspunkt
29.02.2020 kl. 13.00 - 29.02.2020 kl. 15.00
Sted
Aalborg Danse Center
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Har du spørgsmål?

Kontakt os på

info@adc.dk

STILARTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

KOMMENDE EVENTS

Video fra sportsdans

Flere videoer